Το «Ίδρυμα Μάριος Τόκας 1954-2008» αποτελεί έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου, ο οποίος συστήθηκε από τα παιδιά του αείμνηστου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα και δραστηριοποιείται στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών ιδίως δε της μουσικής.

Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, στηρίζει ή/και αναλαμβάνει την διοργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών δράσεων ή/και εκδηλώσεων, με έμφαση στην προαγωγή, διατήρηση και διάδοση των έργων σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών και στη στήριξη της δημιουργικότητας των νέων της Κύπρου.

Το ΙΜΤ διαχειρίζεται το σημαντικό μουσικό και εν γένει καλλιτεχνικό έργο του αείμνηστου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα και στοχεύει στην διατήρηση και προώθηση αυτού στην Κύπρο και το εξωτερικό, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και διάδοσης εικόνας και ήχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΤ είναι:
Κώστας Τόκας (Πρόεδρος)
Άγγελος Τόκας (Αντιπρόεδρος)
Χαρά Τόκα (Γραμματέας)

Νομική εκπροσώπηση: ΜΑΡΚΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
Νομική Σύμβουλός: Στέφανη Παπαϊωάννου

Σύμβουλος Επικοινωνίας: Γιάννης Ιωαννίδης